Бамбай булчирхайн дааврын шинжилгээ багц

Бамбай булчирхайн дааврын шинжилгээ багц 1

Бамбай булчирхайн дааврын шинжилгээ багц 1 Үнэ
1 FT3 /Чөлөөт трииодотиронин/ 15000
2 FT4 /Чөлөөт тироксин/ 15000
3 TSH /Бамбай булчирхай идэвхижүүлэх даавар/ 15000
45000

Бамбай булчирхайн дааврын шинжилгээ багц 2

Бамбай булчирхайн дааврын шинжилгээ багц 2 Үнэ
1 FT3 /Чөлөөт Трииодотиронин / 15000
2 FT4 /Чөлөөт тироксин/ 15000
3 TSH /Бамбай булчирхай идэвхижүүлэх даавар/ 15000
4 TPOab /Тиреопероксидаза эсрэг бие/ 25000
70000

Бамбай булчирхайн дааврын шинжилгээ багц 3

Бамбай булчирхайн дааврын шинжилгээ багц 3 Үнэ
1 FT3 /Чөлөөт Трииодотиронин / 15000
2 FT4 /Чөлөөт тироксин/ 15000
3 TSH /Бамбай булчирхай идэвхижүүлэх даавар/ 15000
4 TPOab /Тиреопероксидаза эсрэг бие/ 25000
5 TGab / Тиреоглобулин эсрэг бие/ 25000
6 TG /Тиреоглобулин эсрэг бие/ 23000
118000

Бамбай булчирхайн дааврын шинжилгээ багц 4

Бамбай булчирхайн дааврын шинжилгээ багц 4 Үнэ
1 FT3 /Чөлөөт Трииодотиронин / 15000
2 FT4 /Чөлөөт тироксин/ 15000
3 TSH /Бамбай булчирхай идэвхижүүлэх даавар/ 15000
4 TPOab /Тиреопероксидаза эсрэг бие/ 25000
5 Tgab / Тиреоглобулин эсрэг бие/ 25000
6 TG /Тиреоглобулин/ 23000
7 Цусны ерөнхий шинжилгээ 9500
8 Шээсний ерөнхий шинжилгээ 5000
132500