Нойр булчирхайн шинжилгээ багц

Нойр булчирхайн шинжилгээ багц 1

Нойр булчирхайн шинжилгээ багц 1 Үнэ
1 α-Amy /α- Амилаза/ 7000
2 LPS /Липаза/ 11000
18000

Нойр булчирхайн шинжилгээ багц 2

Нойр булчирхайн шинжилгээ багц 2 Үнэ
1 α-Amy /α-Амилаза/ 7000
2 LPS /Липаза/ 11000
3 Цусны ерөнхий шинжилгээ 9500
4 Шээсний ерөнхий шинжилгээ 5000
32500

Нойр булчирхайн шинжилгээ багц 3

Нойр булчирхайн шинжилгээ багц 3 Үнэ
1 α-Amy /α-Амилаза/ 7000
2 LPS /Липаза/ 11000
3 Glucose /Сахар/ 3500
4 HbA1c /Сахарын 3 сарын дундаж/ 18000
5 Цусны ерөнхий шинжилгээ 9500
6 Шээсний ерөнхий шинжилгээ 5000
54000

Нойр булчирхайн шинжилгээ багц 4

Нойр булчирхайн шинжилгээ багц 4 Үнэ
1 α-Amy /α-Амилаза/ 7000
2 LPS /Липаза/ 11000
3 Glucose /Сахар/ 3500
4 HbA1c /Сахарын 3 сарын дундаж/ 18000
5 Insulin /Инсулин/ 22000
6 C-peptid /Ц-пептид/ 23000
7 Цусны ерөнхий шинжилгээ 9500
8 Шээсний ерөнхий шинжилгээ 5000
99000