Хүүхдийн шинжилгээ багц

Хүүхдийн шинжилгээ багц 1

Хүүхдийн шинжилгээ багц 1 Үнэ
1 Цусны ерөнхий шинжилгээ 9500
2 Шээсний дэлгэрэнгүй шинжилгээ 7500
17000

 

Хүүхдийн шинжилгээ багц 2

Хүүхдийн шинжилгээ багц 2 Үнэ
1 Цусны ерөнхий шинжилгээ 9500
2 Шээсний дэлгэрэнгүй шинжилгээ 7500
3 Шимэгч хорхойн өндөг илрүүлэх шинжилгээ 5000
22000

 

Хүүхдийн шинжилгээ багц 3

Хүүхдийн шинжилгээ багц 3 Үнэ
1 Цусны ерөнхий шинжилгээ 9500
2 Шээсний дэлгэрэнгүй шинжилгээ 7500
3 Шимэгч хорхойн өндөг илрүүлэх шинжилгээ 5000
4 Ca /Кальци/ 39000
5 Fe /Төмөр/
6 Mg /Магни/
7 Zn /Цайр/
8 Na /Натри/
9 K /Кали/
10 Cl /Хлор/
61000

 

Хүүхдийн шинжилгээ багц 4

Хүүхдийн шинжилгээ багц 4 Үнэ
1 Цусны ерөнхий шинжилгээ 9500
2 Шээсний дэлгэрэнгүй шинжилгээ 7500
3 Шимэгч хорхойн өндөг илрүүлэх шинжилгээ 5000
4 Ca /Кальци/ 39000
5 Fe /Төмөр/
6 Mg /Магни/
7 Zn /Цайр/
8 Na /Натри/
9 K /Кали/
10 Cl /Хлор/
12 VitD /Витамин Д/ 23000
84000