Эрдсийн шинжилгээ багц

Эрдсийн шинжилгээ багц 1

Эрдсийн шинжилгээ багц 1 Үнэ
1 Ca /Кальци/ 5000
2 Fe /Төмөр/ 6000
3 Mg /Магни/ 5000
4 Zn /Цайр/ 5000
5 Na /Натри/ 19000
6 K /Кали/
7 Cl /Хлор/
39000

Эрдсийн шинжилгээ багц 2

Эрдсийн шинжилгээ багц 2 Үнэ
1 Ca /Кальци/ 5000
2 Fe /Төмөр/ 6000
3 Mg /Магни/ 5000
4 Zn /Цайр/ 5000
5 Na /Натри/ 19000
6 K /Кали/
7 Cl /Хлор/
8 VitD /Витамин Д/ 23000
62000

Эрдсийн шинжилгээ багц 3

Эрдсийн шинжилгээ багц 3 Үнэ
1 Ca /Кальци/ 5000
2 Fe /Төмөр/ 6000
3 Mg /Магни/ 5000
4 Zn /Цайр/ 5000
5 Na /Натри/ 19000
6 K /Кали/
7 Cl /Хлор/
8 VitD /Витамин Д/ 23000
9 Цусны ерөнхий шинжилгээ 9500
10 Шээсний дэлгэрэнгүй шинжилгээ 7500
79000

Эрдсийн шинжилгээ багц 4

Эрдсийн шинжилгээ багц 4 Үнэ
1 Ca /Кальци/ 5000
2 Fe /Төмөр/ 6000
3 Mg /Магни/ 5000
4 Zn /Цайр/ 5000
5 Na /Натри/ 19000
6 K /Кали/
7 Cl /Хлор/
8 VitD /Витамин Д/ 23000
9 Цусны ерөнхий шинжилгээ 9500
10 Шээсний дэлгэрэнгүй шинжилгээ 5000
11 Ferritin / Төмрийн нөөц/ 20000
96500